Naše služby

prevence

Prevence

Péči zahajujeme důkladným vstupním vyšetřením včetně RTG snímků (jak velkého panoramatického - OPG, tak popřípadě i intraorálních malých rentgenů), kde zhodnotíme stav Vašeho chrupu a odhalíme případné problémy. Vybavení máme na pracovišti, čímž je možné v jedné návštěvě stanovit léčebný plán včetně finanční rozvahy ošetření, se kterým Vás ihned seznámíme a vybereme s Vámi vhodnou variantu ošetření. Máme smlouvu s nejčastějšími zdravotními pojišťovnami, jejichž spolu-úhradu při ošetření využíváme.

Stomatologické ošetření je obecně pojímané jako jedno z nejméně příjemných a oblíbených. Naším cílem je vytvořit příjemné a vlídné prostředí tak, aby se pro Vás návštěva zubaře stala poklidnou a nestresující.

Preventivní prohlídka je doporučena 2krát ročně (je plně hrazena pojišťovnou včetně RTG), aby se předešlo případným problémům a vše se podchytilo včas.

 

Děti

Děti i jejich zoubky vyžadují speciální přístup, který by měl být citlivý a měl by navozovat přátelskou atmosféru. Je nutno obvykle absolvovat více kratších návštěv, kdy dítě přivykne prostředí a personálu, který pečuje o jeho zuby. Klademe důraz na přátelský vztah mezi dítětem a jeho ošetřujícím lékařem, pečujeme o dětské zoubky tak, abychom zajistili zdravý a bezproblémový vývoj chrupu.

 

Záchovná stomatologie a endodoncie

Jde o léčbu Vašich zubů a kořenů, které jsou již postiženy kazem, úrazem nebo zánětlivým procesem, což zjistíme po absolvování vstupního vyšetření, kde Vám mimo jiné budou zhotoveny detailní snímky Vašich zubů.

V lokální anestesii Vám šetrně a bezbolestně odstraníme kazivé ložisko. Poté Vám vysvětlíme výhody a nevýhody jednotlivých typů výplní v dané lokalizaci a zhotovíme takový typ výplně, který si sami po dohodě s lékařem vyberete.

Pokud již kazivé ložisko zasáhlo zubní dřeň, je nutné ošetřit kořenový systém zubu, tzv. endodontické ošetření zubu. Výkon je prováděn také v lokální anestesii a ve většině případů zcela bezbolestný.

 

Protetika

Pokud již dojde ke ztrátě celého zubu nebo jeho korunkové části, je nutné tento zub (skupinu zubů) nahradit. Toto je možné pomocí fixních (korunky, můstky, inlaye, onlaye, overlaye, fasety, adhesivní můstky) či snímatelných náhrad (částečných, celkových) zhotovených individuálně dle požadavků každého pacienta. Vždy se snažíme o funkční a zároveň vysoce estetické řešení, které plně nahradí ztracené zuby. Nově nabízíme novou generaci zubních náhrad Flexite, které jsou pružné, bez kovových spon a zdravotně nezávadné.

 

Bělení zubů

Proč vůbec podstoupit bělení zubů? Bělit zuby znamená dosáhnout dlouhodobě jejich světlejšího odstínu. Abychom vůbec mohli bělit, musí být chrup zdravý, bez kazů, bez zánětu dásní. Zuby ošetřené výplněmi či protetikou vybělit nelze. Pacient by měl být celkově zdráv, nedoporučuje se bělení zubů v těhotenství. Používáme metodu domácího bělení v nosiči OPALESCENCE. Nosič je možné využít i pro fluoridaci citlivého chrupu a mírnějších forem bruxismu (skřípání zubů).

 

Stomatochirurgie

Stomatochirurgii provádíme v případě nutnosti extrakce dočasných zubů, nekomplikovaných extrakcí v případě, když se zub nedaří zachránit a způsobuje další komplikace i pro okolní chrup a z ortodontických důvodů. Dále provádíme uvolnění prořezávajících zubů a ošetření po extrakci. Komplikovanější chirurgické zákroky a extrakce odesíláme ke kolegům specialistům na stomatochirurgii.