Výplně

Kroko

Amalgám

Materiál s antibakteriálním působením je ideálním řešením u pacientů se špatnou hygienou, vysokou kazivostí a v případě, že není možné zajistit optimální podmínky pro zhotovení kompozitní (bílé) výplně. Jde o trvanlivou výplň. Výhodou je nižší cena a časově méně náročné zhotovení.

Je neestetický, proto se používá spíše v zadním úseku chrupu.

Amalgám je velmi tvrdý, není proto vhodný na velké dostavby a to zejména u nevitálních (mrtvých) zubů. Zub ošetřený tímto způsobem je vystaven riziku rozlomení či odlomení oslabené části zubu.

Při odstranění kazu je často nutné odvrtat větší část zubu než pouze samotný kaz, neboť uchycení amalgámové výplně je čistě mechanické a je nutné ji v zubu zaklínit a to i za cenu radikálnějšího broušení do zdravých tkání.

Kompozitní výplň (bílá výplň)

Materiál, který se může užívat v celém úseku chrupu. Je vysoce estetickou variantou ošetření, vzhledově téměř nerozeznatelnou od přirozeného zubu.

Při zhotovení stačí odvrtat pouze zkaženou část zubu. Tento šetrnější postup (ve srovnání s amalgámem) umožňuje velice silná vazba materiálu k zubu (adhezivní systém fixace).

>Kompozitní výplň zub zpevní (sváže), a proto je vhodná i u rozsáhlejších defektů, zejména u zubů s oslabenou stěnou.

Aby se zajistila dlouholetá funkčnost výplně, je zapotřebí vrstvit kompozitní materiál ve velmi tenké vrstvě a osvěcovat každou vrstvu zvlášť polymerační lampou, aby došlo ke ztvrdnutí materiálu v celé vrstvě, ale nedošlo k vnitřnímu pnutí, které by mohlo způsobit citlivost po ošetření. Zhotovení kompozitní výplně je tak časově i technicky náročné.

Předpokladem ošetření zubu bílou (kompozitní) výplní je velmi dobrá hygiena a v tomto ohledu spolupráce pacienta (kompozita nemají antibakteriální vlastnosti).

 

Skloinomerní výplň

Je výborným materiálem pro defekty spíše menšího rozsahu, jelikož menší mechanické vlastnosti nedosahují tvrdosti amalgámu a kompozitního materiálu. Avšak vazba mezi skloionomerní výplní a zubní tkání je jedna z nejlepších, které je v současnosti možno docílit. Materiál navíc ošetřuje své okolí pomocí uvolňování fluoridových iontů, které remineralizují odvápněné tvrdé zubní tkáně, působí tedy léčebně.

Při rozsáhlejších ztrátách zubní tkáně je vhodné spojit pozitivní vlastnosti skloionomerního výplňového materiálu a kompozitního materiálu, čímž vznikne velice estetická, funkční a dostatečně mechanicky odolná výplň, tzv. sendvičová výplň.

>Je nutné si uvědomit, že výplň je pouze materiál, který nenahradí vlastní zubní tkáň zcela plnohodnotně. Všechny výplňové materiály se časem opotřebí, a proto je nutné v rámci pravidelných prohlídek kontrolovat jejich stav (funkčnost, vzhled).